badania operatorów Bielsko Biała, badania operatorów Bielsko

Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Kiedy mówi się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Konieczność ich wykonania ten regulacje nakładają również na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych maszyn. Dlaczego zachodzi taka potrzeba i co jest badane?

Czy badania operatorów są niezbędne?

Ustawa dokładnie wskazuje, które grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Co więcej, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, złym widzeniem bądź zbyt wolną reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i z tego powodu robienie takich kontroli jest wymagane.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się operatorów i kierowców, mają tę samą istotę. Bada się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto poziom koncentracji, zdolność oceny odległości i prędkość reakcji. Ważna jest też przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy są ważne, to jest to zależne przede wszystkim od wieku badanego. Standardowo są to 3-4 lata, a dla osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Post Author: