Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Oferta tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego – rodzaje przekładów

Skorzystaj z sugestii tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Ubiegłe lata to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki czy też pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: