Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Na janklusak.pl znajdziesz wszystko, co należy wiedzieć o rozwoju pracowników

Wzrasta grono pracodawców, którzy dostrzegają, iż rozwój pracowników znamiennie wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra zaopatrzona w duży wachlarz kompetencji miękkich to przecież główny fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij utajone możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich indywidualnych uwarunkowań oraz kwalifikacji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w dobraniu zespołu, który będzie gotowy na niecodzienne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC zrealizowanej przez kompetentnego coacha można dostrzec, kto z zatrudnionych posiada zdolności przywódcze i będzie najlepszym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na różne sposoby – m.in. w postaci sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie spotkań z pracownikami stosowane są efektywne techniki szkoleń, np. symulacje, wywiady, zadania w grupach czy case study (omówienie konkretnego przypadku). Dzięki nim można odkryć skryty potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z kadrą w formie coachingu.

Na czym polegają sesje AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Poprawnie opracowany audyt jest rozdzielona na parę stadiów. Zaczyna się od przeglądu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. W kolejnej fazie audytor przygotowuje techniki, które będą użyte podczas sesji. Kolejnym etapem jest zakomunikowanie celów sesji oraz tego, co zamierza się podczas niej uzyskać. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną prowadzone sesje z zespołem – powinno ono gwarantować komfort, który pomoże zrealizować cele audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna bądź grupowa) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych doradców z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż sześć godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony i podane są polecenia, jak powinien przebiegać następny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]

Post Author: