Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Sprawdź, gdzie kupić kontenery KP

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności związane z przechowywaniem i przewozem śmieci. Aby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, granulaty czy trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić m.in. firmy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Post Author: