Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

Ochrona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu mieszkańców.

Kto wykona zabezpieczenie fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto powierzyć opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danej sytuacji. Wszak wykorzystanie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także gruntowna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda w mgnieniu oka wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po deszczu fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody zabezpieczenia fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią wykorzystuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budynki tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie izolacji fundamentów również wypada pozostawić profesjonalistom, ponieważ częstym błędem niewykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) lub zastosowanie ich tanich substytutów, nie posiadających podobnych własności wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy zastosowanie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieefektywna.

Post Author: