Kontenery specjalne – uszczelniane, z plandeką lub podgrzewaną podłogą

Kontenery specjalne – uszczelniane, z plandeką lub podgrzewaną podłogą

Tu znajdziesz kontener na gruz

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny charakteryzować się ogromną wytrzymałością, a także spełniać wyśrubowane parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele pojemników? Kiedy należy wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady specjalne – rodzaje i ich budowa

Pośród dostępnych na rynku pojemników specjalnego zastosowania można wymienić kontenery na odpady niebezpieczne, płynne, sypkie, odpady generowane przez oczyszczalnie ścieków oraz odpady przemysłowe. Kontenery przeznaczone do przewozu odpadów z oczyszczalni mają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Kontenery tego typu są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są zabezpieczone pokrywą z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, która uniemożliwia wylewanie się płynów w czasie załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady należą również plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z dnem posiadającym uchwyty do asekuracji ładunku oraz z rozsuwanymi ścianami.

Kontener otwarty na odpady budowlane i sypkie

Osobną grupę kontenerów stanowią modele na odpady sypkie, np. trociny i pyły. Dostępne na rynku kontenery zaopatrzone są w przenośnik ślimakowy oraz obsługiwane przez urządzenia hakowe. Pojemniki na materiały sypkie mogą też posiadać uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnych należą także kontenery otwarte używane do przewozu i magazynowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Post Author: