Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – wsparcie z zakresu prawa imigracyjnego

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – wsparcie z zakresu prawa imigracyjnego

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło z siedzibą w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zespole naszej Kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację, a także podział majątku po rozwodzie, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, obniżenie lub podwyższenie kwoty alimentów,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, odpowiedzialności karno-skarbowej, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – sporządzanie i sprawdzenie umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych, wsparcie w negocjacjach kontraktowych i transferowych, reprezentacja sportowców i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczący obszar stanowi prowadzenie sporów związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po zagmatwanych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria podejmuje się spraw związanych między innymi z:
1. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany bądź zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych bądź zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, jak postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku czy też zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jak również pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też wsparcia prawnego w postępowaniach dotyczących potwierdzenia nadania, posiadania i przywrócenia polskiego obywatelstwa, jak również uznania za obywatela Polski. Z kolei właścicielom polskich przedsiębiorstw pragnącym zatrudnić cudzoziemców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą wszechstronnym doradztwem w tym zakresie.

Adres:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08

Post Author: