Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Pełna oferta taniej windykacji.

Jest dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – systematyczne przypominanie o obowiązku przelania opłaty

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż termin ten wielu osobom źle się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której rozpoczyna się względem dłużnika stosowne czynności dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wysyła porównywalną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym czasie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może ustawić swoje scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeśli wspomniane powyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje również ogromną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: