Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Jeżeli jesteś ciekawy czy faktura proforma jest wiążąca, koniecznie skieruj się w to miejsce.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale także i gros osób dokonujących zakupów w sieci, miał kontakt choć raz z fakturą proforma. Nie każdy natomiast wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Faktura proforma – czy to dowód księgowy?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego raz za razem spotykamy się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, tym samym nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Zaleca się jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący rodzajem propozycji konkretnej oferty. Nie jest potwierdzeniem nabycia artykułów ani zrealizowania usługi, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż dotyczy sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie jest sfinalizowana, więc warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu być zmienione.

Jak wygląda i kiedy można wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada te same dane co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (wystawcy i odbiorcy),
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów albo usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie ewentualnych rabatów,
  • określenie daty wykonania usługi czy też doręczenia towaru,
  • określenie terminu zapłaty.

Taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby bez trudności można było rozróżnić ten dokument od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Trzeba też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub przeleje przedpłatę.

Post Author: