bezpłatny generator not księgowych 40 euro

Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy należy wystawić notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. Wszak opóźnienie we wniesienia opłaty może być kwestią przejściowych kłopotów finansowych albo niespodziewanego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: